трудно доловим

трудно доловим
словосъч. - недоловим, неуловим, неразличим

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • неуловим — прил. недосегаем прил. неосезаем, невидим, незабележим, незначителен, маловажен, нищожен, дребен, малък прил. неясен, мъгляв, неизразим, недоловим, смътен прил. неразличим, трудно доловим прил. нематериален, нереален, отвлечен прил …   Български синонимен речник

  • недоловим — прил. неосезаем, невидим, незабележим прил. маловажен, незначителен, малък, нищожен, ситен, дребен прил. непостижим, неуловим, далечен, въображаем, химеричен, фантастичен прил. неясен, мъглив, смътен, неразбираем прил. неоценим, безценен прил …   Български синонимен речник

  • неразличим — прил. недоловим, неуловим, трудно доловим …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”